Med.Suvi sterilizatori

Medicinski suvi steriizatori

Suvi sterilizator SHAD6L, za ordinacije
Suvi sterilizator SHAD6L, za ordinacije Med.Suvi sterilizatori
Suvi sterilizator SHAD6L Tehničke karakterisitke: Spoljašnje dimenzije uređaja: 435 x 210...
 59.000,00 RSD
Suvi sterilizator SHFA30L
Suvi sterilizator SHFA30L Med.Suvi sterilizatori
Suvi sterilizator SHFA30 ehničke karakterisitke: Spoljašnje dimenzije uređaja: 620 x 560 x...
 89.000,00 RSD
Suvi sterilizator SHFA60L
Suvi sterilizator SHFA60L Med.Suvi sterilizatori
Suvi sterilizator SHFA60L Tehničke karakterisitke: Spoljašnje dimenzije uređaja: 620 x 560 x...
 128.000,00 RSD